Bij Somio structureren we informatie. Dat doen we om uw organisatie te laten excelleren. Onze oplossingen zijn bedoeld om uw informatie op orde te brengen en te houden. Dit met het doel om uw werkprocessen beter te laten verlopen en bedrijfsrisico's te verminderen. Wij werken in projecten samen met diverse partners zodat we altijd een passende oplossing vinden voor uw vraagstuk.

Structureren & Ontsluiten van Digitale Informatie

tags2_1Wist u dat gemiddeld 80% van de content binnen organisaties ongestructureerd is? Denk hierbij aan documenten opgeslagen in mappenstructuren op gedeelde schijven en SharePoint of e-mails en bijlagen opgeslagen in Outlook. Daarnaast is er vaak veel semi-gestructureerde content. Documenten digitaal opgeslagen in DMS, ECM, ERP, Case Management- of Zaaksysteem.

Wij brengen brengen deze informatie onder controle. We maken samen met uw medewerkers een selectie van de belangrijke bestanden en brengen er vervolgens structuur in aan door het toevoegen van metadata. U kunt de bestanden daarna opnemen in een applicatie naar keuze, of gebruik maken van de oplossingen die we samen met onze partners bieden. U verhoogt de kwaliteit van uw data en profiteert van betere zoekresultaten en filtermogelijkheden en u bent weer compliant. Maar bovenal tevreden medewerkers, een hogere acceptatiegraad en een hogere effectiviteit en efficiëntie

 

Content Migratie

documents12_1U wilt content migreren tussen diverse systemen? Wij verzorgen dit graag voor u. We migreren content van en naar DMS, ECM en Zaaksystemen. Ook content uit Back-Office applicaties kunnen we migreren indien u dit wenst. Uniek daarbij is dat wij niet alleen de content migreren en database conversie uitvoeren maar tegelijk mogelijkheden bieden om de kwaliteit van de data te verhogen. We maken van de migratie gebruik om content op te schonen en te verrijken met extra metadata zodat het in uw nieuwe systeem beter tot zijn recht komt. U profiteert van een hoge acceptatiegraad van uw nieuwe systeem en voldoet weer netjes aan wet- en regelgeving.

Consolidatie

file17U heeft documenten of andere bestanden digitaal opgeslagen op een plaats die daar niet voor geschikt is of welke op korte termijn zal worden uitgefaseerd. Wij stellen deze bestanden graag veilig. In samenwerking met onze partners leveren we u een passende oplossing voor het duurzaam digitaal opslaan en bewaren van deze bestanden. We verzorgen voor u de installatie, implementatie en migratie van content uit één of meerdere bronnen naar de duurzame digitale opslag.

 

eDiscovery as a Service

Clipboard_256Op korte termijn moet u, bijvoorbeeld vanwege een calamiteit, alle relevante dossiers en documenten rondom onderwerp X beschikbaar stellen. Helaas bevindt deze informatie zich op verschillende plaatsen en is zowel digitaal als op papier opgeslagen. U kunt zelf aan de slag gaan om relevante informatie te verzamelen, te ordenen en beschikbaar te stellen. Wij bieden u eDiscovery as a Service. In nauwe samenwerking met uw medewerkers selecteren wij alle relevante digitale documenten en stellen deze (geordend) digitaal beschikbaar. In samenwerking met Doxis kunnen we u als extra mogelijkheid aanbieden om ook de relevante papieren documenten te verzamelen, digitaliseren en digitaal beschikbaar te stellen. U kunt binnen zeer beperkte tijd voldoen aan de vraag, zonder zelf uren te besteden aan het verzamelen en ordenen van de juiste informatie.

www.somio.nl | 2019